Oferta

 

Usługi dostawy i instalacji:

Rozwiązania dla Hoteli:

  • Łączności i zarządzania kosztami połączeń
  • Przewodowego i bezprzewodowego dostępu do internetu
  • Oprogramowania hotelowego

Rozwiązania teleinformatyczne

  • Budowa rozległych sieci VoIP, VPN i VoVPN
  • Projektowanie i budowa sieci strukturalnych
  • Pomiary okablowania sieci strukturalnych
  • Budowa systemów monitorowania i powiadomienia