Rozwiązania CRM

Lepsza komunikacja i lepsza integracja telekomunikacyjna to aktualne oczekiwania odbiorców, którzy dążą do coraz lepszej efektywności swoich firm. Dzięki rozwiązaniom Slican oraz możliwości ich integracji z aplikacjami CRM firmy otrzymują nowoczesne i kompleksowe rozwiązania.

Jeżeli zależy Ci na integracji aplikacji i urządzeń, dzięki którym zyskasz wyjątkową łątwość obsługi klientów i nowe możliwości narzędzi informatycznych... właśnie znalazłeś rozwiązanie dla siebie!

Lepsza komunikacja z klientami oraz wyższy poziom obsługi to cele każdej nowoczesnej firmy. Rozwiązania teleinformatyczne Slican dzięki otwartym protokołom umożliwiają integrację z programami klasy CRM. Przykładowe funkcje, które mogą być realizowane przez programy CRM dzięki integracji z centralami Slican:

 • informacje o połączeniu przychodzącym / oczekującym widoczne z poziomu aplikacji CRM - prezentacja kartoteki kontrahenta / dzwoniącego
 • wykonywanie połączeń telefonicznych z poziomu danych kontaktowych w kartotece kontrahenta aplikacji CRM - kliknięcie w nr telefonu
 • możliwość odbierania / rozłączania połączeń telefonicznych z poziomu aplikacji CRM  - kliknięcie na monitorze komputera
 • odrzucanie połączeń telefonicznych z poziomu aplikacji CRM
 • przeniesienie połączeń przychodzących na inny numer telefonu – funkcja możliwa do ustawienia z poziomu aplikacji CRM
 • możliwość przeglądu z poziomu aplikacji CRM aktywnych rozmów telefonicznych prowadzonych w obszarze danej firmy
 • statystyki rozmów telefonicznych - źródło informacjki dla handlowaca, jak i menadżera grupy sprzedazowej
 • billingi rozmów telefonicznych - kontrola kosztów, możliwosć przypisania ich do projektu, kosztów obsług klienta lub innych właściwych dla danej firmy
 • rejestrowanie połączeń wychodzących bezpośrednio z aparatu telefonicznego z pominięciem aplikacji CRM
 • rejestrowanie uprawnień telefonu (abonenci wirtualni)
 • możliwość pobierania nagranych rozmów telefonicznych w centralach i podpinanie ich pod kartoteki kontrahentów CRM
 • przypisanie notatek tekstowych lub nagrań z centrali telefonicznej do kartoteki klienta
 • wysyłanie i odbieranie informacji SMS przez zintegrowaną bramkę GSM w centrali
 • inne funkcje możliwe do realizacji dzięki integracji aplikacji CRM z centralami Slican dedykowane do specyficznych wymagań firmy

GoNET CRM

Firma KiM Group Kuczek i Gaweł Sp.J. jako producent autorskiego oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami, podjęła się próby integracji central telefonicznych Slican CXS-0424, CCT-1668 i MAC-6400 z programem GO-NET CRM Support System.
Działanie to zaowocowało rozszerzeniem funkcjonalności programu o możliwość nawiązywania połączeń telefonicznych z klientami za pośrednictwem programu.
Połączenia do klientów wpisanych do bazy danych wykonywane są poprzez opcję „Dzwoń" w Kartotece Kontrahenta lub Osoby Kontaktowej danej firmy. Podczas nawiązywania połączenia do klienta istniejącego w bazie danych, otwierana jest formatka dodawania korespondencji typu rozmowa telefoniczna i użytkownik ma możliwość łatwego dodania informacji w formie notatki z odbytej rozmowy.
Podczas zaistnienia sytuacji, gdy dzwoni klient, który widnieje w bazie danych, otworzy się również formatka dodawania korespondencji typu rozmowa telefoniczna. Użytkownik ma również możliwość otwarcia kartoteki dzwoniącego Kontrahenta.
W przypadku odebrania połączenia od klienta, który nie widnieje w bazie danych, otworzy się formatka dodawania nowego kontrahenta.
Dzięki oprogramowanej funkcjonalności użytkownik programu ma pewność dokładnie prowadzonej historii kontaktów z klientami, co pozwala na dotarcie do każdej informacji z przełomu całej współpracy.

CRMMożliwe zastosowania oraz korzyści biznesowe jakie daje integracja serwerów Slican oraz programów CRM.

CRMInformacje o rozwiązaniach oraz dostawcach CRM współparcujących z serwerami Slican.