Slican Call Center

Jesteśmy Dystrybutorem firmy Slican i sprzedajemy rozwiązania oparte o serwer telekomunikacyjny NCP.

Rozwiązanie oparte jest na serwerze telekomunikacyjnym Slican NCP i umożliwia optymalne zorganizowanie obsługi ruch przychodzącego, zorganizowanego w funkcjonalne kolejki Call Center oraz dostarcza szeregu informacji o ruchu telefonicznym oraz poziomie obsługi. Jest szczególnie przydatne w slużbie zdrowia - przychodnie, szpitale, w firmach, których podstawę funkcjonowania stanowi obsługa ruchu telefonicznego.

Dostępne informacje o aktualnym stanie obsługi połączeń jak i raporty zorganizowane w czytelne szablony umożliwiają optymalizacje komunikacji telefonicznej oraz ocenę wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach.

Zorganizowanie ruchu przychodzącego w kolejki Call Center dostarcza klientowi informacje o miejscu w kolejce i dostępności z podaniem czasu oczekiwania a obsłudze na bieżąco podawane są informacje o ilości połączeń i liczbie oczekujących w kolejce. Na bieżąco tworzony jest rejestr połączeń nieobsłużonych co umożliwia systemowe odzwanianie z listy nieodebranych połączeń a po wykonaniu rozmowy skasowanie takiego numeru z listy. Z listy do odzwonienia usuwane są także numery które powtórzyły próbę połączenia i zostały obsłużone.

W zależności od natężenia ruchu obsługa może logować lub wylogować się z kolejki.

Szczegółowa analiza pracy łącznie z raportami i statystykami o rzeczywistym czasie i efektywności pracy na stanowisku przedstawiona jako czytelne dane i wykresy umożliwi optymalnie organizować obsługę klienta.

Utworzone raporty mogą być wysyłane automatycznie do wyznaczonych adresów e-mail na podstawie utworzonych szablonów i harmonogramów.

Analiza otrzymanych informacje pozwala zoptymalizować trasy połączeń i racjonalnie wykorzystać dostępne zasoby. Dostarczone aplikacje i zaawanasowane kierowanie ruchem umożliwia utworzenie różnych scenariuszy obsługi połączeń np. dedykowanych (niepublikowanych) numerów VIP kierowanych na kolejki o najwyższym priorytecie, włączeniu do obsługi abonentów mobilnych itp..

Serwer NCP może zostać wyposażony w rejestracje treści rozmów dla wszystkich Agentów Call Center, co umożliwi weryfikacje treści przeprowadzonego kontaktu własnych rozmów oraz aplikacje RecordMAN.klient dla stanowiska nadzoru z dostępem do wszystkich nagrań.

Stanowiska nadzorujące otrzymują uprawnienia do aplikacji Menager Slican Call Center - dostęp przez WWW – co pozwala na analizę informacji o pracy stanowisk w czasie rzeczywistym jak i na podstawie raportów i dzienników.

Stanowiska obsługi klienta otrzymają uprawnienia Agenta Call Center oraz komplet aplikacji MessengerCTI z obsługą widomości SMS po przez bramkę GSM oraz dostęp do telefonicznej książki systemowej przez WebCTI.

Serwer umożliwia rozbudowę o zdalnych użytkowników pracujących poza lokalizacją i wyposażonych w aplikacje MessengerCTI.Mobile umożliwiającą logowanie także telefonów GSM jako telefonu równoległego do telefonu biurkowego lub jako samodzielny abonent centrali.