https://www.traditionrolex.com/41
Blower Systemy Teleinformatyczne - Strona główna

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Blower Wydrych Odrzywołek Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie (30-702), przy ul. Tadeusza Romanowicza 17, REGON 00387351, NIP 6790026875, KRS 0000944355, jest Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, podanych przez Państwa dobrowolnie/obowiązkowo podczas wcześniejszych (przed datą 25.05.2018 r.) i bieżących (od 25.05.2018 r.), kontaktów z Blower sp. j.  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub osobistych, listownych, telefonicznych czy też drogą elektroniczną poprzez pocztę email, formularze kontaktowe faks, itp..

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika ono z obowiązków prawnych.

Państwa dane są niezbędne w ograniczonym zakresie np. tylko numer telefonu lub adres e-mail , aby korzystać z możliwości kontaktu z Blower sp. j., w szczególności dla przygotowywania ofert, zgłoszeń serwisowych, informacjom technicznym z zakresu oferowanych towarów bądź usług.

Dane są przetwarzane w okresie trwania relacji prawnej między Państwem a Blower sp. j.  (w szczególności przez cały okres obowiązywania umowy), a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Państwa dane osobowe zostały lub będą pozyskane w toku współpracy: realizacja umowy, zlecenia, zamówienia, faktury oraz uzupełniane bądź weryfikowane w źródłach publicznie dostępnych np. KRS, CEIDG i są  przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez firmę Blower sp. j. sprzedaży usług i towarów, przygotowywania ofert na podstawie składanych zapytań, podpisywania umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą  a także w celach realizacji obowiązków prawnych. 

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organowm skarbowym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwa  dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych - "do bycia zapomnianym",
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Blower sp. j. jako Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 

-  poczta elektroniczna na adres blower@blower.com.pl

- korespondencja pocztowa listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru na adres Blower sp. j., 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 17

 

 Klauzula informacyjna o wykorzystywaniu plików Cookies:

Definicje:

Administrator - oznacza Blower Wydrych Odrzywołek Spółka Jawna, wpisana do KRS 0000944355; z siedzibą w Krakowie (30-702), ul. Tadeusza Romanowicza 17 NIP: 6790026875; Regon: 00387351, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza strony internetowe, pod którymi Administrator prowadzi serwisy internetowe, działające w domenach: www.blower.com.pl, www.centraletelefoniczne.com.pl, www.slicanncp.pl, monitoring-alarmy.eu.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Niniejsza klauzula dotycząca plików Cookies odnosi się do stron internetowych wskazanych w definicjach jako Serwis https://blower.com.pl i określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Blower spółka cywilna z siedziba w Krakowie.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies Administratora:

  • by Serwisy przez niego prowadzone były szybsze i wygodniejsze w użyciu
  • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. 

Wykorzystując Cookies Administratora w wyżej opisany sposób Administator nigdy identyfikuje tożsamości Użytkownika na podstawie informacji w nich przechowywanych.


Ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu  Użytkownika,  determinują wykorzystywanie plików Cookies podczas użytkowania Serwisu, z całkowitą ich możliwością zablokowania włącznie. Standardowo w przeglądarkach jest dopuszczone stosowanie Cookies, głównie w celach prawidłowego działania przeglądanych stron internetowych i tylko zmiana ustawień przez Użytkownika, określa poziom jego akceptacji ich działania. Użytkownik może również zrezygnować z używania Serwisu.

Wykorzystywane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa oraz poprzez użycie zewnętrzego oprogramowania.


Co to są pliki cookies:

To niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, podczas gdy odwiedzania (korzystania) stron w sieci internetowej. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Typ Cookies

Do czego są wykorzystywane?

Konieczne do działania

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji. 

Poprawiające wydajność

Zbieranie informacji o tym jak Użytkownicy korzystają ze Serwisów poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala poprawiać działanie Serwisów. 

Poprawiające funkcjonalność

Zapamiętywanie ustawień Użytkownika i wyborów (np. nazwa Użytkownika, region, personalizowanie ustawienia treści) by dostarczyć bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

 

Jak długo przechowywane są dane w Cookies?

W Serwisach prowadzonych przez Administratora, wykorzystywane dwa rodzaje Cookies – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania z danego Serwisu. Cookies stałe pozostają na Urządzeniu Użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika w sposób pośredni (zewnętrzne oprogramowanie używane przez Użytkownika) lub bezpośredni z wykorzystaniem narzędzi wbudowanych w systemy operacyjne lub przeglądarek.

Cookies podmiotów trzecich:

Korzystając ze Serwisów, Użytkownik może otrzymywać Cookies pochodzące od zewnętrznych podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Grupa Allegro.

Zmiania ustawień dotyczących Cookies:

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od podmiotów trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na jego Urządzenie.

https://www.traditionrolex.com/41